Miljöskydd

Himmel med moln och solEnligt Miljöbalken har bygg- och miljönämnden tillsyn över den miljöfarliga verksamheten i Finspångs kommun som inte ligger under Länsstyrelsens tillsynsansvar.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) finns angivet vilka verksamheter som är tillståndspliktiga respektive anmälningspliktiga.

De verksamheter som är anmälningspliktiga ska anmälas till bygg- och miljönämnden, som också utövar tillsyn av dessa. Om du är osäker på om den verksamhet du planerar är anmälningspliktig, ta kontakt med miljöenheten för rådgivning.

Anmälningsplikt och tillsyn

I kommunen finns för närvarande omkring 35 stycken anmälningspliktiga verksamheter. Dessutom finns det cirka 300 stycken verksamheter som inte har anmälningsplikt (varav majoriteten är lantbruk) där det sker regelbunden tillsyn.

Förutom regelbunden tillsyn av ovan nämnda verksamheterna har vi i kommunen ett stort antal objekt med skiftande tillsynsbehov. Tillsyn av dessa sker oftast med anledning av klagomål som kommer in till miljöenheten.

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image