Samråd om planprogram för Vistinge by

31 maj 2018 kl. 07:55

Finspångs kommun har upprättat ett förslag till planprogram för Vistinge by (Vistinge 6:4). Planprogrammets syfte är att undersöka möjligheterna för att utveckla Vistinge by.

Utvecklingen är i linje med kommunens gällande översiktsplan, där Vistinge ingår i beteckningarna "Utvecklingsområden - Stråket Finspång - Norrköping" och "Bysatsningar inom utvecklingsområdena" vid Vistinge by/ Melby.

I huvudsak berörs fastigheten Vistinge 6:4. Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan på miljön.

Samrådstid

Planprogrammet finns utställt i foajén på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15 till 31 augusti 2018.

Samrådsmöte

Samrådsmöte sker tisdagen den 21 augusti 2018 kl 18.00-19.30 i Sessionssalen, Kommunhuset i Finspång. Anmälan sker senast den 17 augusti 2018 till Angela Hedkrok.

Lämna synpunkter senast den 31 augusti 2018

Har du synpunkter på planprogrammet ska de lämnas via kommunens e-tjänst "Synpunktsinlämning under planarbete" senast den 31 augusti 2018.

Handlingar

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image