Samråd om detaljplan för hotell i Rejmyre

31 maj 2018 kl. 08:19

Finspångs kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för hotell i Rejmyre (Rejmyre 1:205).

Planens syfte är att utreda möjligheterna att bebygga fastigheten Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort med hotell. Även en (1 st) bostadslägenhet för tillsyn av hotellverksamheten medges i planen.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan på miljön.

Samrådstid

Planprogrammet finns utställt i foajén på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15 till 15 augusti 2018.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls i Församlingshemmet i Rejmyre den 19 juni. Presentationen från mötet redovisas här.

Lämna synpunkter senast den 15 augusti 2018

Har du synpunkter på planprogrammet ska de lämnas via kommunens e-tjänst "Synpunktsinlämning under planarbete" senast den 15 augusti 2018.

Handlingar

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image