Samråd om detaljplan för Sundsvägen

27 december 2016 kl. 00:00

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Sundvägen, del av Nyhem 1:2. Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus längsmed Sundsvägen.

Planen bedöms ge ett tillskott på ca 150 lägenheter/hushåll. Nuvarande område för odlingslotter kommer att flyttas till annan plats i samband med planens genomförande. Tillfart till planerad bostadsbebyggelse sker via Sundsvägen samt Oxhagsvägen.

I aktualitetsförklaringen till gällande översiktsplan är inriktningen att aktuellt område kan vara möjligt
för bostadsbebyggelse.

Samrådstid

Detaljplanen finns utställd för samråd på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång under tiden 27 december 2016 till 7 februari 2017.

Öppet hus

För att ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till öppet hus om detaljplanen. Öppet hus om detaljplanen äger rum fredagen den 27 januari 2017 kl. 13.00-15.00 i kommunhusets reception, Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Synpunkter senast 7 februari 2017

Om du har synpunkter på planen vill vi ha dem skriftligt med namn, adress och telefonnummer:

Finspångs kommun
Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

eller till kommun@finspang.se

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit senast den 7 februari 2017.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image