Hällestadgården vill bygga ut

16 april 2018 kl. 08:23

Finspång kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Hällestadgården som gör det möjligt att utveckla befintlig bebyggelse inom området.

Äldreboendet är i behov av att kunna erbjuda fler platser och behöver utöka sin verksamhet. Området omfattas av en äldre detaljplan med användningen A, allmänt ändamål, utan vidare precisering i planbeskrivningen. Enligt gällande plan- och bygglag är det inte möjligt att bevilja bygglov inom en sådan oprecis användning. Genom att modernisera planbestämmelserna enligt gällande standard ökar tydligheten för fastighetsägare, boende och andra berörda i området.

Planområdet avviker inte från kommunens översiktsplan.

Granskning

Samhällsplaneringsenheten håller planhandlingarna tillgängliga för granskning i kommunhusets entré på Bergslagsvägen 13-15 mellan den 16 till 30 april 2018.

Synpunkter senast den 30 april

Dina eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska skickas skriftligt via e-post eller vanlig post till Samhällsplaneringsenheten, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image