Detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:115 m.fl.

30 april 2018 kl. 10:18

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:115 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för Coop Nära butiken på fastigheten Rejmyre 1:115 och därigenom möjliggöra tillbyggnation av Coop Nära butiken, samt att ändra ändamålet på fastigheten Rejmyre 1:110 från allmänt ändamål (A) till ett mer flexibelt ändamål med kombinerade planbestämmelser, flerbostadshus, centrum, och vård (BCD). I samband med detta är syftet även att anpassa bestämmelserna inom planområdet till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovsgivning och underlätta bygglovs prövning.

Samråd

Samhällsplaneringsenheten håller planhandlingarna tillgängliga för samråd i kommunhusets entré på Bergslagsvägen 13-15 mellan den 30 april och 18 juni 2018.

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att ske onsdagen den 16 maj 2018, Drop- in mellan kl 17.00-19.00 i Rejmyreskolans matsal, Mästervägen 31 Rejmyre.

Synpunkter senast 18 juni

Dina eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska skickas via e-post eller vanlig post till samhällsplaneringsenheten, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image