Detaljplan för bostäder Hällestad 1:11 m.fl. Finspångs kommun har vunnit laga kraft

02 juli 2018 kl. 15:30

Detaljplan för bostäder Hällestad 1:11 m.fl. Finspångs kommun har vunnit laga kraft 19 juni 2018.

21 maj 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är främst att Hällestadgården ska få bygga ut.

Handlingar

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image