Detaljplan för Tättingen 2 och Blåduvan 1 m.fl.

04 april 2018 kl. 00:00

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Tättingen 2 och Blåduvan 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätterna för fastigheterna i kvarteren Tättingen och Blåduvan. Detta genom att möjliggöra tillbyggnader i form av t.ex. inglasade uterum genom att minska mark som inte får bebyggas inom befintlig tomtmark. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Samråd

Samhällsplaneringsenheten håller planhandlingarna tillgängliga för samråd i kommunhusets entré på Bergslagsvägen 13-15 mellan den 4 april och 18 maj 2018.

Synpunkter senast 2 maj

Dina eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska skickas via e-post eller vanlig post till samhällsplaneringsenheten, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image