Detaljplan för Blåduvan 1 m fl

19 september 2018 kl. 07:18

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Blåduvan 1 och Tättingen 2 m.fl.

Syftet med detaljplaneändringen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätterna genom att möjligöra tillbyggnader i form av t.ex. inglasade uterum genom att minska mark som inte får bebyggas inom befintlig tomtmark.

Granskning

Samhällsplaneringsenheten håller planhandlingarna tillgängliga för granskning i kommunhusets entré på Bergslagsvägen 13-15 mellan den 24 september till 8 oktober 2018. 

Lämna synpunkter senast den 8 oktober 2018

Har du synpunkter på planprogrammet ska de lämnas via kommunens e-tjänst "Synpunktsinlämning under planarbete" senast den 8 oktober 2018.

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image