Detaljplan för Östra Hårstorp har vunnit laga kraft

23 april 2018 kl. 08:48

Detaljplan för bostäder Östra Hårstorp, fastigheten Hårstorp 1:1 mfl har vunnit laga kraft 18 april 2018.

26 april beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovgivning samt att pröva möjligheten till ytterligare tomter i området.

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image