Boende och miljö

Älgsjön (Fotograf: Åsa Rundgren)Här kan du läsa om kommunens planer kring exploatering, bebyggelse och mark.

Miljöfrågor arbetar vi med inom många områden. Bland annat i det strategiska och övergripande arbetet med samhällsplaneringen i form av Agenda 21 och miljömål.

Tillsynsarbetet syftar till att lagar och regler ska följas för till exempel miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Dessutom har vi en roll som producent av olika varor och tjänster som vatten, energi, omhändertagande av avfall och avloppsvatten.

Nyheter

16 januari 2017 kl. 10:00

Rapport om markundersökning vid Rejmyre glasbruk har kompletterats med PM om provtagning av yt- och dagvatten

Fastighetskarta över de fastigheter i Rejmyre som är berörda av undersökningen av föroreningarMarkundersökningen vid Rejmyre glasbruk visade som förväntat förhöjda halter av metall i mark och vatten, inom och i anslutning till glasbrukets område och överensstämmer med erfarenheter från andra glasbruk. Den rapporten har nu kompletterats med ett PM om provtagning av yt- och dagvatten. Läs hela nyheten

04 januari 2017 kl. 13:55

Hållplats Stationsvägen ersätts med Finspångs station den 9 januari

Hållplats Finspångs station vid stationsbyggnaden och fastigheten BildningenFrån och med måndagen den 9 januari ersätter Östgötatrafiken hållplatsen Stationsvägen i Finspång med en ny hållplats vid Finspångs station. Läs hela nyheten

Se fler nyheter »

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image